Info | Route | Camping | Fiets | Bus | Groen | Merchandising
Camping

Release voorziet een GRATIS camping voor alle bezoekers.
Wij vragen enkel om een paar simpele richtlijnen te volgen zodat iedereen een aangenaam verblijf heeft.

  • Een afvalsorteerhoek
  • Een afgebakende zone voor campers en caravans
  • Propere toiletten en een wasbak

De camping opent vrijdag 7 juli om 16u00 en is doorlopend open.
Ten laatste zondag 9 juli om 12.00u 's middags moeten alle festivalgangers de campings verlaten hebben. Nu alvast bedankt om je kampeerplaats in oorspronkelijke staat achter te laten.

Campers, caravans en motorvoertuigen zijn enkel toegelaten in de hiervoor voorzien zone. Deze is duidelijk herkenbaar door markeringen.

Glas, ontvlambare vloeistoffen, barbecues, esbit vuurtjes, kaarsen, toortsen, kampvuren, gasbranders met prikpatroon, vuurwerk en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Wapen- en drugsbezit is bij wet verboden. Bij vermoeden van bezit worden de ordediensten zonder uitzondering onmiddellijk verwittigd.

Op het campingterrein wordt er toezicht gehouden. Toch verzoeken wij jullie om zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis te laten. Laat ook zeker geen waardevolle spullen onbewaakt achter in je tent. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies / diefstal van persoonlijke voorwerpen.

Vandalisme is uit den boze. Graag respect voor andermans eigendom!
Het is verboden hekken, toiletten, tentenÂ… te beklimmen of om te duwen.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging van persoonlijke voorwerpen. Bij beschadiging van de voorwerpen die zich reeds bevonden op het campeerterrein (waaronder maar niet beperkt tot de herashekken, toiletten, secretariaatÂ…), zal de eventuele schade worden teruggevorderd van de vandaal.

Het is verboden om vuur te maken op de camping.
Dat betekent dus: geen vuur in openlucht (kampvuur), net als barbecues, fakkels, kaarsen, vuurwerk, evenals het in brand steken van je tent na afloop van het festival! Hou voor je eigen veiligheid de brandgangen en nooduitgangen vrij, zoniet wordt je tent verwijderd.

Geluidsoverlast is verboden. Generatoren, Alpenhoorns en muziekinstallaties zijn niet toegestaan. Denk aan je campinggenoten die tot rust willen komen na een zware festivaldag.

De afvalhoop van honderd kampeerders is groot, maak dan ook gebruik van de voorziene afvalsorteerplek. Neem je tent en andere kampeerspullen terug mee naar huis.

Indien je de regels overtreedt word je onmiddellijk van het terrein gezet en word je de verdere toegang tot het festival ontzegd. De organisatie dient desgevallend ook een klacht in bij de bevoegde instanties.